Könnyebben azonosíthatók a sallangok között rejlő kritikus üzleti információk MI-megoldásokkal