Az adathalmazokkal való kollaborációnak adna hátszelet a Microsoft