A DARPA megmérné az autoriter rezsimek információellenőrzési gyakorlatát